96. Al-Alaq - سورة العلق - ( The Clot ) - Read Quran القران الكريم in Bosnian translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة العلق

96. Al-Alaq | 19 verses | The Clot | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,
 
2stvara čovjeka od ugruška!
 
3Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
 
4koji poučava peru,
 
5koji čovjeka poučava onome što ne zna.
 
6Uistinu, čovjek se uzobijesti
 
7čim se neovisnim osjeti,
 
8a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!
 
9Vidje li ti onoga koji brani
 
10robu da molitvu obavi?
 
11Reci mi ako on misli da je na Pravome putu,
 
12ili ako traži da se kumirima moli,
 
13reci mi, ako on poriče i glavu okreće –
 
14zar on ne zna da Allah sve vidi?
 
15Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,
 
16kiku lažnu i grješnu,
 
17pa neka on pozove društvo svoje –
 
18Mi ćemo pozvati zebanije.
 
19Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones