96. Al-Alaq - سورة العلق - ( The Clot ) - Read Quran القران الكريم in Dutch translation
Advertisement
 
The Quran:
Show Arabic Text Show All Translations
سورة العلق

96. Al-Alaq | 19 verses | The Clot | Meccan

Search | Recitation | Topics | Uthmani Script | Words | Quran Teacher
1Lees in naam van uwen Heer, die alle dingen heeft geschapen.
 
2Die den mensch van gestold bloed schiep.
 
3Lees; want uw Heer is de weldadigste;
 
4Die (den mensch) het gebruik van de pen leerde;
 
5Die den mensch leerde, wat hij niet kende.
 
6Waarlijk. Maar de mensch wordt weêrspannig.
 
7Omdat hij ziet, dat hij overvloedige rijkdommen heeft.
 
8Waarlijk, tot uw Heer zal de terugkeer van alles zijn.
 
9Wat denkt gij van hem, die verbiedt.
 
10Onzen dienaar als hij bidt?
 
11Wat denkt gij, indien hij de ware richting zou volgen.
 
12Of vroomheid bevelen?
 
13Wat denkt gij, indien hij de goddelijke openbaringen van valschheid beschuldigt, en zijn rug toewendt?
 
14Weet hij niet, dat God het ziet?
 
15Ja, waarlijk indien hij niet ophoudt, zullen wij hem bij de haren van zijn voorhoofd grijpen,
 
16Van zijn leugenachtig en zondig voorhoofd.
 
17En laat hem zijn raad te zijner hulpe roepen.
 
18Ook wij zullen de helsche wachten roepen, om hem in de hel te werpen.
 
19Waarlijk, gehoorzaam hem niet, maar ga voort God te aanbidden, en tracht hem te naderen.
 Listen Quran Recitation
Mishary Rashed al-Efasy
Prophet's Mosque (4 Reciters)
Mohammed Siddiq Al Minshawy
Abdullah Basfar
Muhammad Aiyub
Sodais and Shuraim

Use the following code to display the Quran Search Box in your website

World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones