Bayannah Shelah Prayer Times

Bayannah Shelah, Afghanistan

Dhul-Qadah 13, 1444
Fajr 3:17
Sunrise 4:53
Dhuhr 11:58
Asr 3:39
Maghrib 7:01
Isha 8:33

Prayer Times (Bayannah Shelah, Afghanistan) أوقات صلاة‎‎‎

June 2023 Dhul-Qadah 1444 Fajr Sun rise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 12 3:18 4:54 11:58 3:39 7:01 8:32
2 13 3:17 4:53 11:58 3:39 7:01 8:33
3 14 3:17 4:53 11:58 3:39 7:02 8:34
4 15 3:16 4:53 11:59 3:39 7:03 8:35
5 16 3:16 4:53 11:59 3:40 7:03 8:35
6 17 3:16 4:52 11:59 3:40 7:04 8:36
7 18 3:15 4:52 11:59 3:40 7:04 8:37
8 19 3:15 4:52 11:59 3:40 7:05 8:37
9 20 3:15 4:52 12:00 3:40 7:05 8:38
10 21 3:14 4:52 12:00 3:40 7:06 8:39
11 22 3:14 4:52 12:00 3:41 7:06 8:39
12 23 3:14 4:52 12:00 3:41 7:06 8:40
13 24 3:14 4:52 12:00 3:41 7:07 8:40
14 25 3:14 4:52 12:01 3:41 7:07 8:41
15 26 3:14 4:52 12:01 3:41 7:08 8:41
16 27 3:14 4:52 12:01 3:42 7:08 8:42
17 28 3:14 4:52 12:01 3:42 7:08 8:42
18 29 3:14 4:52 12:01 3:42 7:09 8:43
19 Dhul-Hijjah 1, 1444 3:14 4:52 12:02 3:42 7:09 8:43
20 2 3:14 4:52 12:02 3:42 7:09 8:43
21 3 3:14 4:53 12:02 3:43 7:10 8:43
22 4 3:14 4:53 12:02 3:43 7:10 8:44
23 5 3:14 4:53 12:02 3:43 7:10 8:44
24 6 3:15 4:53 12:03 3:43 7:10 8:44
25 7 3:15 4:53 12:03 3:43 7:10 8:44
26 8 3:15 4:54 12:03 3:44 7:11 8:44
27 9 3:16 4:54 12:03 3:44 7:11 8:45
28 10 3:16 4:54 12:03 3:44 7:11 8:45
29 11 3:16 4:55 12:04 3:44 7:11 8:45
30 12 3:17 4:55 12:04 3:45 7:11 8:45

Prayer Times Parameters

Location: Bayannah Shelah, Zabol, Afghanistan
Makkah Distance: Distance between Bayannah Shelah and Makkah is 3,007 kilometers
Madina Distance: Distance between Bayannah Shelah and Madina is 2,872 kilometers
Latitude:
Longitude:
32.08
67.79
Calculation Method
(Fajr & Isha):
Muslim World League
Asr Method: Imam Shafi, Maliki and Hanbali
Dhuhr Time: 1 minute(s) after Zawal.
Maghrib Time: 1 minute(s) after Sunset.
Timezone: GMT +4.50
Daylight Savings: No
Click here to Change