163 cities found in 'Brestskaya Voblastsʼ'

1. Antopal'ski Rayon (52.17N, 24.75E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


2. Antopol' (52.2N, 24.79E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


3. Antopol'skiy Rayon (52.17N, 24.75E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


4. Baranavichy (53.13N, 26.03E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


5. Baranavitski Rayon (53.17N, 25.83E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


6. Baranoviche (53.13N, 26.03E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


7. Baranovichi (53.13N, 26.03E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


8. Baranovichskiy Rayon (53.17N, 25.83E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


9. Baranowicze (53.13N, 26.03E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


10. Baranowitschi (53.13N, 26.03E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


11. Beloozersk (52.47N, 25.17E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


12. Bereza (52.53N, 24.98E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


13. Bereza Kartuska (52.53N, 24.98E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


14. Bereza-Kartuskaya (52.53N, 24.98E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


15. Bereza-Kartuzskaya (52.53N, 24.98E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


16. Berezovskiy (52.47N, 25.17E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


17. Berezovskiy Rayon (52.5N, 25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


18. Brest (52.1N, 23.7E)
Brestskaya Voblastsʼ, Seat Of A First-order Administrative Division


19. Brest Litovsk (52.1N, 23.7E)
Brestskaya Voblastsʼ, Seat Of A First-order Administrative Division


20. Brestskaya Oblast' (52.5N, 25.5E)
Brestskaya Voblastsʼ, First-order Administrative Division


21. Brestskaya Voblasts' (52.5N, 25.5E)
Brestskaya Voblastsʼ, First-order Administrative Division


22. Brestski Rayon (52N, 23.75E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


23. Brestskiy Rayon (52N, 23.75E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


24. Brzesc nad Bugiem (52.1N, 23.7E)
Brestskaya Voblastsʼ, Seat Of A First-order Administrative Division


25. Brzesc-Litewsk (52.1N, 23.7E)
Brestskaya Voblastsʼ, Seat Of A First-order Administrative Division


26. Brzesc-Litewski (52.1N, 23.7E)
Brestskaya Voblastsʼ, Seat Of A First-order Administrative Division


27. Byaroza (52.53N, 24.98E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


28. Byarozawski Rayon (52.5N, 25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


29. David-Gorodokskiy Rayon (51.92N, 27.25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


30. Davyd-Haradotski Rayon (51.92N, 27.25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


31. Divinskiy Rayon (52N, 24.75E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


32. Dnepr-Bug Canal (52.05N, 25.58E)
Brestskaya Voblastsʼ, Canal


33. Dneprovsko-Bugskiy Kanal (52.05N, 25.58E)
Brestskaya Voblastsʼ, Canal


34. Dnyaprowska-Buhski Kanal (52.05N, 25.58E)
Brestskaya Voblastsʼ, Canal


35. Drahichyn (52.19N, 25.15E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


36. Drahichynski Rayon (52.17N, 25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


37. Drogichenskiy Rayon (52.17N, 25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


38. Drogichin (52.19N, 25.15E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


39. Drogichinskiy Rayon (52.17N, 25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


40. Drohiczyn (52.19N, 25.15E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


41. Dzivinski Rayon (52N, 24.75E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


42. Fol'vark Ivatseviche (52.71N, 25.34E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


43. Gantseviche (52.76N, 26.43E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


44. Gantsevichi (52.76N, 26.43E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


45. Gantsevichskiy Rayon (52.67N, 26.5E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


46. Gorod Baranovichi (53.13N, 26.03E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


47. Gorod Brest (52.1N, 23.7E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


48. Gorod Kobrin (52.22N, 24.37E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


49. Gorod Luninets (52.25N, 26.8E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


50. Gorod Pinsk (52.12N, 26.07E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


51. Gorodishchenskiy Rayon (53.33N, 26E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


52. Hancewicze (52.76N, 26.43E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


53. Hantsavichy (52.76N, 26.43E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


54. Hantsavitski Rayon (52.67N, 26.5E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


55. Haradzishchanski Rayon (53.33N, 26E)
Brestskaya Voblastsʼ, Third-order Administrative Division


56. Horad Baranavichy (53.13N, 26.03E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


57. Horad Brest (52.1N, 23.7E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


58. Horad Kobryn (52.22N, 24.37E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


59. Horad Luninyets (52.25N, 26.8E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


60. Horad Pinsk (52.12N, 26.07E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


61. Ivanava (52.13N, 25.55E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


62. Ivanawski Rayon (52.17N, 25.58E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


63. Ivanovo (52.13N, 25.55E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


64. Ivanovskiy Rayon (52.17N, 25.58E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


65. Ivantsevichi (52.71N, 25.34E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


66. Ivatsevichi (52.71N, 25.34E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


67. Ivatsevichskiy Rayon (52.67N, 25.5E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


68. Ivatsevichy (52.71N, 25.34E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


69. Ivatsevitski Rayon (52.67N, 25.5E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


70. Iwacewicze (52.71N, 25.34E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


71. Janow (52.13N, 25.55E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


72. Jezioro Czarne (52.49N, 25.25E)
Brestskaya Voblastsʼ, Lake


73. Jezioro Sporowskie (52.41N, 25.35E)
Brestskaya Voblastsʼ, Lake


74. Kamenets (52.4N, 23.82E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


75. Kamenets-Litevske (52.4N, 23.82E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


76. Kamenets-Litevski (52.4N, 23.82E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


77. Kamenets-Litovsk (52.4N, 23.82E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


78. Kamenets-Litovskiy (52.4N, 23.82E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


79. Kamenetskiy Rayon (52.42N, 23.67E)
Brestskaya Voblastsʼ, Second-order Administrative Division


80. Kamieniec Litewski (52.4N, 23.82E)
Brestskaya Voblastsʼ, Populated Place


  1    2    3    Next     (Total Pages = 3)