1,846 cities found in 'Kolda'

1. Abekouta (13.33N, 14.62W)
Kolda, Populated Place


2. Adiana (12.45N, 15.82W)
Kolda, Populated Place


3. Adioufa (12.54N, 15.75W)
Kolda, Populated Place


4. Adjing (12.46N, 15.67W)
Kolda, Populated Place


5. Afia (13.23N, 13.7W)
Kolda, Populated Place


6. Aine Madi (12.72N, 14.98W)
Kolda, Populated Place


7. Akal (12.8N, 13.67W)
Kolda, Populated Place


8. Akinntou Mankagne Numero 1 (12.53N, 15.88W)
Kolda, Populated Place


9. Akintou (12.53N, 15.88W)
Kolda, Populated Place


10. Akounde (13.13N, 14.33W)
Kolda, Populated Place


11. Alalon (12.98N, 14.57W)
Kolda, Populated Place


12. Alanbato (12.9N, 15.56W)
Kolda, Populated Place


13. Alfa Sadou (12.7N, 15.02W)
Kolda, Populated Place


14. Alikali (12.92N, 13.7W)
Kolda, Populated Place


15. Aline Madi (12.72N, 14.98W)
Kolda, Populated Place


16. Alkalikounda (12.87N, 15.94W)
Kolda, Populated Place


17. Alout (12.9N, 15.97W)
Kolda, Populated Place


18. Aloute (12.9N, 15.97W)
Kolda, Populated Place


19. Amadra (13.25N, 14.08W)
Kolda, Populated Place


20. Amanatoulaye (13.03N, 13.87W)
Kolda, Populated Place


21. Anamba (12.85N, 14.07W)
Kolda, Stream


22. Anambe (12.85N, 14.07W)
Kolda, Stream


23. Anambe (12.95N, 14.15W)
Kolda, Populated Place


24. Andioume (12.89N, 15.75W)
Kolda, Populated Place


25. Anisse (12.57N, 15.73W)
Kolda, Populated Place


26. Ankobiri (12.45N, 15.78W)
Kolda, Populated Place


27. Ankohiri (12.45N, 15.78W)
Kolda, Populated Place


28. Anpountoum (12.93N, 15.81W)
Kolda, Populated Place


29. Aouataba (12.98N, 14.2W)
Kolda, Populated Place


30. Assoumoune (12.47N, 15.75W)
Kolda, Populated Place


31. Awataba (12.98N, 14.2W)
Kolda, Populated Place


32. Ayenemadi (13.13N, 13.67W)
Kolda, Populated Place


33. Babadi (12.86N, 15.5W)
Kolda, Populated Place


34. Babira (12.88N, 15.72W)
Kolda, Populated Place


35. Badiandian (12.71N, 15.59W)
Kolda, Populated Place


36. Badiandoum (13.3N, 15.47W)
Kolda, Populated Place


37. Badiara (13.22N, 14.2W)
Kolda, Populated Place


38. Badiari (12.63N, 15.56W)
Kolda, Populated Place


39. Badimbou (13.1N, 15.7W)
Kolda, Populated Place


40. Badimbour (13.1N, 15.7W)
Kolda, Populated Place


41. Badinde Ba (13.1N, 15.38W)
Kolda, Ruin(s)


42. Badindin (13.12N, 15.38W)
Kolda, Populated Place


43. Badindin (13.22N, 15.62W)
Kolda, Populated Place


44. Badinnding (12.63N, 15.45W)
Kolda, Populated Place


45. Badion (13.08N, 14.35W)
Kolda, Populated Place


46. Badiou Batan (12.75N, 13.85W)
Kolda, Populated Place


47. Badjicounda (13.25N, 15.77W)
Kolda, Populated Place


48. Badjikounda (13.25N, 15.77W)
Kolda, Populated Place


49. Badjikounda (12.68N, 15.86W)
Kolda, Populated Place


50. Badjikounda Bainouk (12.68N, 15.86W)
Kolda, Populated Place


51. Badjimor (12.68N, 15.57W)
Kolda, Populated Place


52. Badobar (12.59N, 15.51W)
Kolda, Populated Place


53. Badouga (12.82N, 15.5W)
Kolda, Populated Place


54. Badoumba Diae (13.2N, 15.73W)
Kolda, Populated Place


55. Badoumba Kereouane (13.22N, 15.73W)
Kolda, Populated Place


56. Badoumba Mamadou (13.18N, 15.72W)
Kolda, Populated Place


57. Bafabantan (12.98N, 15.7W)
Kolda, Populated Place


58. Bafata (12.46N, 15.83W)
Kolda, Populated Place


59. Bafata Balant (12.46N, 15.83W)
Kolda, Populated Place


60. Bagadadji (12.8N, 15.05W)
Kolda, Populated Place


61. Bagadadji (12.64N, 15.66W)
Kolda, Populated Place


62. Baganga (12.73N, 15.98W)
Kolda, Populated Place


63. Baghanga (12.73N, 15.98W)
Kolda, Populated Place


64. Bakadaji (13.03N, 15.6W)
Kolda, Populated Place


65. Bakayoko (13.22N, 14.15W)
Kolda, Populated Place


66. Bakor (12.92N, 14.73W)
Kolda, Intermittent Stream


67. Bakor (12.97N, 14.73W)
Kolda, Populated Place


68. Bakoum (12.72N, 15.56W)
Kolda, Populated Place


69. Bakoundi (12.57N, 15.85W)
Kolda, Populated Place


70. Balakounda (12.73N, 14.17W)
Kolda, Populated Place


71. Balala (12.95N, 15.93W)
Kolda, Populated Place


72. Balingor (12.52N, 15.93W)
Kolda, Populated Place


73. Balingor (12.67N, 16.25W)
Kolda, Populated Place


74. Balingor Mankagne (12.52N, 15.93W)
Kolda, Populated Place


75. Balkamissa (13.17N, 15.02W)
Kolda, Populated Place


76. Balmadou (12.62N, 15.86W)
Kolda, Populated Place


77. Balo Counda (12.7N, 14.7W)
Kolda, Populated Place


78. Balo Counda (13.15N, 13.9W)
Kolda, Populated Place


79. Balo Kounda (12.7N, 14.7W)
Kolda, Populated Place


80. Balo Kounda (13.15N, 13.9W)
Kolda, Populated Place


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next     (Total Pages = 24)