11 cities found that start with 'kosovo' in Yugoslavia

1. Kosovo (42.58N, 21E)
Srbija (Serbia), Administrative Division


2. Kosovo (44.41N, 20.45E)
Srbija (Serbia), Stream


3. Kosovo (42.8N, 20.72E)
Srbija (Serbia), Spur(s)


4. Kosovo (43.11N, 19.61E)
Crna Gora (Montenegro), Locality


5. Kosovo (42.64N, 21.1E)
Srbija (Serbia), Populated Place


6. Kosovo (42.67N, 21.08E)
Srbija (Serbia), Plain(s)


7. Kosovo i Metohija (42.58N, 21E)
Srbija (Serbia), Administrative Division


8. Kosovo Polje (43.11N, 19.61E)
Crna Gora (Montenegro), Locality


9. Kosovo Polje (42.64N, 21.1E)
Srbija (Serbia), Populated Place


10. Kosovo Polje (42.67N, 21.08E)
Srbija (Serbia), Plain(s)


11. Kosovo Polje (42.62N, 21.07E)
Srbija (Serbia), Administrative Division