45 cities found in 'Taiwan (general)'

1. Bien Dong (15N, 115E)
Sea


2. China Sea (15N, 115E)
Sea


3. East China Sea (29N, 125E)
Sea


4. Fo-kien Strait (24N, 119E)
Strait


5. Formosa (23.5N, 121E)
Island


6. Formosa Banks (23N, 118.58E)
Reef(s)


7. Formosa Reefs (23N, 118.58E)
Reef(s)


8. Formosa Strait (24N, 119E)
Strait


9. Formosa-strasse (24N, 119E)
Strait


10. Fukien Strait (24N, 119E)
Strait


11. Fukien-strasse (24N, 119E)
Strait


12. Laut China Selatan (15N, 115E)
Sea


13. Laut Tiongkok Selatan (15N, 115E)
Sea


14. Laut Tjina (15N, 115E)
Sea


15. Luzon (21N, 122E)
Strait


16. Luzon Strait (21N, 122E)
Strait


17. Marianas Sea (20N, 135E)
Sea


18. Marianne Sea (20N, 135E)
Sea


19. Nam Hai (15N, 115E)
Sea


20. Nan Hai (15N, 115E)
Sea


21. Nan Kai (15N, 115E)
Sea


22. Ostrov Tayvan' (23.5N, 121E)
Island


23. P'eng-hu Channel (23.5N, 119.83E)
Strait


24. P'eng-hu chiang-tao (23.5N, 119.83E)
Strait


25. P'eng-hu Kang-tao (23.5N, 119.83E)
Strait


26. P'eng-hu Shui-tao (23.5N, 119.83E)
Strait


27. Pescadores Channel (23.5N, 119.83E)
Strait


28. Pescadores Kanal (23.5N, 119.83E)
Strait


29. Philippine Sea (20N, 135E)
Sea


30. Philippines Sea (20N, 135E)
Sea


31. South China Sea (15N, 115E)
Sea


32. South Sea (15N, 115E)
Sea


33. T'ai-wan (23.5N, 121E)
Island


34. T'ai-wan Hai-hsia (24N, 119E)
Strait


35. T'ai-wan T'an (23N, 118.58E)
Reef(s)


36. T'ai-wan Tui (23N, 118.58E)
Reef(s)


37. Taichung (24N, 120.67E)
Populated Place


38. Taiwan (23.5N, 121E)
Island


39. Taiwan Bank (23N, 118.58E)
Reef(s)


40. Taiwan Banks (23N, 118.58E)
Reef(s)


41. Taiwan Haixia (24N, 119E)
Strait


42. Taiwan Strait (24N, 119E)
Strait


43. To Kai (29N, 125E)
Sea


44. Tung Hai (29N, 125E)
Sea


45. Zuid-Chineesche Zee (15N, 115E)
Sea