16 cities found that start with 'b' in Taiwan

1. Babokuru Mountain (24.68N, 121.47E)
T'ai-wan, Mountain


2. Bachi Channel (21.42N, 121.5E)
T'ai-wan, Marine Channel


3. Bako Harbor (23.55N, 119.57E)
T'ai-wan, Harbor(s)


4. Bashi Channel (21.42N, 121.5E)
T'ai-wan, Marine Channel


5. Basi Channel (21.42N, 121.5E)
T'ai-wan, Marine Channel


6. Bien Dong (15N, 115E)
Sea


7. Bird Island (23.75N, 119.62E)
T'ai-wan, Island


8. Black Point (21.92N, 120.73E)
T'ai-wan, Point


9. Black Rock (23.58N, 119.53E)
T'ai-wan, Rock


10. Black Rock Bay (23.17N, 121.4E)
T'ai-wan, Anchorage


11. Boko Islands (23.5N, 119.5E)
T'ai-wan, Islands


12. Bokoto Islands (23.5N, 119.5E)
T'ai-wan, Islands


13. Bonfire Island (22.67N, 121.48E)
T'ai-wan, Island


14. Broad Point (24.02N, 121.63E)
T'ai-wan, Point


15. Bush Island (25.17N, 121.75E)
T'ai-wan, Island


16. Bush Islet (25.17N, 121.75E)
T'ai-wan, Island