1,096 cities found that start with 'w' in Taiwan

1. Wa-chung-ts'un (23.95N, 120.55E)
T'ai-wan, Populated Place


2. Wa-erh-t'o-po-ha Ch'i (22.73N, 120.95E)
T'ai-wan, Stream


3. Wa-hei-erh Ch'i (24.18N, 121.48E)
T'ai-wan, Stream


4. Wa-hei-erh Hsi (24.18N, 121.48E)
T'ai-wan, Stream


5. Wa-hei-liu Hsi (24.22N, 121.42E)
T'ai-wan, Stream


6. Wa-k'o-ya-chi (22.95N, 121.22E)
T'ai-wan, Populated Place


7. Wa-k'u (24.75N, 121.17E)
T'ai-wan, Populated Place


8. Wa-kang Ch'iao (22.9N, 121.07E)
T'ai-wan, Bridge


9. Wa-kuo-liao (23.93N, 120.63E)
T'ai-wan, Populated Place


10. Wa-li-t'a-she (23.33N, 121.3E)
T'ai-wan, Populated Place


11. Wa-liao (22.93N, 120.45E)
T'ai-wan, Populated Place


12. Wa-liao (23.24N, 120.2E)
T'ai-wan, Populated Place


13. Wa-lo (24.6N, 121.03E)
T'ai-wan, Populated Place


14. Wa-lo-she (24.6N, 121.03E)
T'ai-wan, Populated Place


15. Wa-lu-ssu Ch'i (22.53N, 120.65E)
T'ai-wan, Stream


16. Wa-lu-ssu Hsi (22.53N, 120.65E)
T'ai-wan, Stream


17. Wa-ma-li-pa (22.28N, 120.75E)
T'ai-wan, Mountain


18. Wa-men Chiao (23.37N, 119.52E)
T'ai-wan, Rock


19. Wa-t'ung-ts'un (23.65N, 119.58E)
T'ai-wan, Populated Place


20. Wa-ts'o (23.5N, 120.35E)
T'ai-wan, Populated Place


21. Wa-ts'o (23.72N, 120.33E)
T'ai-wan, Populated Place


22. Wa-ts'o (23.72N, 120.2E)
T'ai-wan, Populated Place


23. Wa-ts'o-li (23.5N, 120.35E)
T'ai-wan, Populated Place


24. Wa-ts'o-pu (23.52N, 120.57E)
T'ai-wan, Populated Place


25. Wa-ts'o-tzu (23.27N, 120.43E)
T'ai-wan, Populated Place


26. Wa-ts'o-tzu (23.67N, 120.5E)
T'ai-wan, Populated Place


27. Wa-tung (23.65N, 119.58E)
T'ai-wan, Populated Place


28. Wa-tzu (23.28N, 120.25E)
T'ai-wan, Populated Place


29. Wa-tzu (23.95N, 120.6E)
T'ai-wan, Populated Place


30. Wa-tzu (24.95N, 121.4E)
T'ai-wan, Populated Place


31. Wa-tzu (25.02N, 121.95E)
T'ai-wan, Populated Place


32. Wa-tzu (23.95N, 120.43E)
T'ai-wan, Populated Place


33. Wa-tzu-chiao (23.32N, 120.42E)
T'ai-wan, Populated Place


34. Wa-tzu-nei (25.15N, 121.42E)
T'ai-wan, Populated Place


35. Wa-Tzu-T'ou (23.28N, 120.15E)
T'ai-wan, Populated Place


36. Wa-tzu-ti (22.65N, 120.28E)
Kao-hsiung, Populated Place


37. Wa-tzu-ts'o (23.45N, 120.52E)
T'ai-wan, Populated Place


38. Wa-tzu-wei (25.17N, 121.4E)
T'ai-wan, Populated Place


39. Wa-yang-li (23.93N, 120.63E)
T'ai-wan, Populated Place


40. Wa-yao (22.38N, 120.61E)
T'ai-wan, Populated Place


41. Wa-yao (23.18N, 120.3E)
T'ai-wan, Populated Place


42. Wa-yao (23.22N, 120.33E)
T'ai-wan, Populated Place


43. Wa-yao (23.64N, 120.36E)
T'ai-wan, Populated Place


44. Wa-yao (23.72N, 120.55E)
T'ai-wan, Populated Place


45. Wa-yao (23.77N, 120.25E)
T'ai-wan, Populated Place


46. Wa-yao (24.12N, 120.65E)
T'ai-wan, Populated Place


47. Wa-yao (24.45N, 120.65E)
T'ai-wan, Populated Place


48. Wa-yao (25.09N, 121.23E)
T'ai-wan, Populated Place


49. Wa-yao (23.13N, 120.28E)
T'ai-wan, Populated Place


50. Wa-yao (23.65N, 120.28E)
T'ai-wan, Populated Place


51. Wa-yao (24.02N, 120.47E)
T'ai-wan, Populated Place


52. Wa-yao (24.2N, 120.7E)
T'ai-wan, Populated Place


53. Wa-yao (24.1N, 120.65E)
T'ai-wan, Populated Place


54. Wa-yao-k'eng (23.4N, 120.43E)
T'ai-wan, Populated Place


55. Wa-yao-k'eng (25.18N, 121.47E)
T'ai-wan, Populated Place


56. Wa-yao-kou (23.52N, 120.38E)
T'ai-wan, Populated Place


57. Wa-yao-kou (22.52N, 120.52E)
T'ai-wan, Populated Place


58. Wa-yao-liao (23.64N, 120.36E)
T'ai-wan, Populated Place


59. Wa-yao-ts'o (23.95N, 120.55E)
T'ai-wan, Populated Place


60. Wa-yao-ts'un (22.55N, 120.47E)
T'ai-wan, Populated Place


61. Wa-yao-ts'un (24.02N, 120.47E)
T'ai-wan, Populated Place


62. Wa-yao-ts'un (24.2N, 120.7E)
T'ai-wan, Populated Place


63. Wa-yao-ts'un (25.02N, 121.48E)
T'ai-pei, Populated Place


64. Wa-yao-ts'un (23.64N, 120.36E)
T'ai-wan, Populated Place


65. Wa-yao-ts'un (23.77N, 120.25E)
T'ai-wan, Populated Place


66. Wa-yao-tzu (23.35N, 120.42E)
T'ai-wan, Populated Place


67. Wa-yao-tzu (24.1N, 120.65E)
T'ai-wan, Populated Place


68. Wa-yao-tzu (23.87N, 120.37E)
T'ai-wan, Populated Place


69. Wai-an (22.87N, 120.38E)
T'ai-wan, Populated Place


70. Wai-an (23.57N, 119.47E)
T'ai-wan, Populated Place


71. Wai-an (25N, 121.65E)
T'ai-wan, Populated Place


72. Wai-an-she (23.57N, 119.47E)
T'ai-wan, Populated Place


73. Wai-an-ts'un (23.57N, 119.47E)
T'ai-wan, Populated Place


74. Wai-ao (24.9N, 121.85E)
T'ai-wan, Populated Place


75. Wai-ao Huo-ch'e-chan (24.88N, 121.83E)
T'ai-wan, Railroad Station


76. Wai-Ao Station (24.88N, 121.83E)
T'ai-wan, Railroad Station


77. Wai-ao-li (24.9N, 121.85E)
T'ai-wan, Populated Place


78. Wai-ch'ao-yang-ts'o (23.83N, 120.48E)
T'ai-wan, Populated Place


79. Wai-ch'ao-yang-tzu (23.83N, 120.48E)
T'ai-wan, Populated Place


80. Wai-ch'e-ch'eng (23.83N, 120.86E)
T'ai-wan, Populated Place


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next     (Total Pages = 14)