Advertisement

137 cities found that start with 'n' in United Arab Emirates

1. Naban (24.24N, 54.9E)
Abu Zaby, Well


2. Nad Beidha (25.35N, 55.45E)
Ash Shariqah, Locality


3. Nad Bilad (25.4N, 55.48E)
Dubayy, Hill


4. Nad Shibeih (25.15N, 55.33E)
Dubayy, Populated Place


5. Nada Sima (24.18N, 55.37E)
Abu Zaby, Dune(s)


6. Nadd al Humr (25.2N, 55.4E)
Dubayy, Locality


7. Nadd ash Shiba (25.15N, 55.33E)
Dubayy, Populated Place


8. Nadd at Tarush (25.16N, 55.35E)
Dubayy, Dune(s)


9. Nadd Bayda' (25.35N, 55.45E)
Ash Shariqah, Locality


10. Nadd Bilad (25.4N, 55.48E)
Dubayy, Hill


11. Nadd Mani` (25.55N, 55.55E)
Umm al Qaywayn, Peninsula


12. Nadd Rashid (25.22N, 55.41E)
Dubayy, Dune(s)


13. Nadd Shubayh (25.15N, 55.33E)
Dubayy, Populated Place


14. Nadd Shubayh (25.15N, 55.33E)
Dubayy, Populated Place


15. Nadd Tawsha (25.16N, 55.35E)
Dubayy, Dune(s)


16. Nadd Tawshah (25.16N, 55.35E)
Dubayy, Dune(s)


17. Nadd Umm Hasa (25.14N, 55.36E)
Dubayy, Locality


18. Nadi ash Shabab (25.29N, 55.35E)
Dubayy, Stadium


19. Nafir (23.1N, 53.8E)
Abu Zaby, Populated Place


20. Nafir (23.1N, 53.79E)
Abu Zaby, Depression(s)


21. Nahadain (23.7N, 52.3E)
Abu Zaby, Hill


22. Nahai (25.27N, 56.37E)
Al Fujayrah, Populated Place


23. Nahawa (25.27N, 56.28E)
Ash Shariqah, Populated Place


24. Nahdah (25.3N, 55.37E)
Ash Shariqah, Sand Area


25. Nahdain (23.68N, 52.3E)
Abu Zaby, Oil Well


26. Nahdayn (23.68N, 52.3E)
Abu Zaby, Oil Well


27. Nahdayn (23.7N, 52.3E)
Abu Zaby, Hill


28. Nahdein (23.68N, 52.3E)
Abu Zaby, Oil Well


29. Nahshilah (24.4N, 55.07E)
Abu Zaby, Sand Area


30. Nahwa (25.27N, 56.28E)
Ash Shariqah, Populated Place


31. Naita (24.29N, 51.8E)
Abu Zaby, Island


32. Najadat (24.13N, 55.92E)
Abu Zaby, Tribal Area


33. Najd Abyad (25.07N, 56.14E)
Raʼs al Khaymah, Pass


34. Najd al Abyad (25.07N, 56.14E)
Raʼs al Khaymah, Pass


35. Najd al Karash (25.43N, 56.07E)
Raʼs al Khaymah, Pass


36. Najdat (24.13N, 55.92E)
Abu Zaby, Tribal Area


37. Najdayn (25.17N, 56.2E)
Al Fujayrah, Cultivated Area


38. Nakhalai (25.1N, 55.57E)
Dubayy, Locality


39. Nakhalat Rualiat (24.26N, 54.95E)
Abu Zaby, Well


40. Nakhl at Rualiat (24.26N, 54.95E)
Abu Zaby, Well


41. Nakhl bin Jerwan (24.18N, 55.12E)
Abu Zaby, Wells


42. Nakhl Bin Jirwan (24.18N, 55.12E)
Abu Zaby, Wells


43. Nakhl Sibaiyis (24.36N, 55.21E)
Abu Zaby, Tree(s)


44. Nakhl Sibaylis (24.36N, 55.21E)
Abu Zaby, Tree(s)


45. Nakhl Subaiyis (24.36N, 55.21E)
Abu Zaby, Tree(s)


46. Nakhl Subayyis (24.36N, 55.21E)
Abu Zaby, Tree(s)


47. Nakhla (24.32N, 51.2E)
Abu Zaby, Well


48. Namalah (23.02N, 53.47E)
Abu Zaby, Depression(s)


49. Namlah (23.06N, 54E)
Abu Zaby, Well


50. Namlah (23.02N, 53.47E)
Abu Zaby, Depression(s)


51. Namliyah (23.03N, 54.03E)
Abu Zaby, Depression(s)


52. Namliyah (23.06N, 53.95E)
Abu Zaby, Depression(s)


53. Naqa al Hayz (24.43N, 55.3E)
Abu Zaby, Dune(s)


54. Naqa an Nawa (25.15N, 55.42E)
Dubayy, Dune(s)


55. Naqa Awai (24.18N, 55.37E)
Abu Zaby, Dune(s)


56. Naqa Banna (24.71N, 54.93E)
Abu Zaby, Dune(s)


57. Naqa Bidah (24.62N, 55.63E)
Abu Zaby, Dune(s)


58. Naqa Bid` al `Ajam (24.18N, 55.27E)
Abu Zaby, Dune(s)


59. Naqa Bid` al `Alam (24.18N, 55.27E)
Abu Zaby, Dune(s)


60. Naqa Bil Haram (23.98N, 55.48E)
Abu Zaby, Dune(s)


61. Naqa Bin Sabt (24.22N, 55.4E)
Abu Zaby, Dune(s)


62. Naqa Bu al Haram (23.98N, 55.48E)
Abu Zaby, Dune(s)


63. Naqa Daramika (24.18N, 55.3E)
Abu Zaby, Dune(s)


64. Naqa Daramikah (24.18N, 55.3E)
Abu Zaby, Dune(s)


65. Naqa Dhi'b (24.47N, 55.28E)
Abu Zaby, Dune(s)


66. Naqa Ghufayliyah (23.37N, 55.2E)
Abu Zaby, Dune(s)


67. Naqa Hadithah (24.03N, 55.43E)
Abu Zaby, Dune(s)


68. Naqa Harz (24.52N, 55.28E)
Abu Zaby, Dune(s)


69. Naqa Hazmiyah (24.77N, 54.96E)
Abu Zaby, Dune(s)


70. Naqa Khumayyis (24.54N, 55.07E)
Abu Zaby, Dune(s)


71. Naqa Kumayyis (24.53N, 55.1E)
Abu Zaby, Dune(s)


72. Naqa Ma'rid (24N, 55.63E)
Hill


73. Naqa Mash`ati (24.35N, 55.71E)
Abu Zaby, Dune(s)


74. Naqa Milt (23.4N, 55.2E)
Abu Zaby, Dune(s)


75. Naqa Muwayzah (24.6N, 55.32E)
Abu Zaby, Sand Area


76. Naqa Na'if (23.08N, 55.23E)
Abu Zaby, Dune(s)


77. Naqa Nadh (23.8N, 55.5E)
Abu Zaby, Dune(s)


78. Naqa Nawi (25.15N, 55.42E)
Dubayy, Dune(s)


79. Naqa Qaydah (23.37N, 55.4E)
Dune(s)


80. Naqa Qaydah (23.37N, 55.4E)
Dune(s)


  1    2    Next     (Total Pages = 2)
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones