Advertisement
World Prayer Times

  14879 words used in the Holy Quran (without punctuation)  
  ف    ق    ك    ل    م    ن    ه    و    ي    ۖ    ۗ    ۘ    ۙ    ۚ    ۛ    ۜ    ۞    ۩    آ    أ    إ    ا    ب    ت    ث    ج    ح    خ    د    ذ    ر    ز    س    ش    ص    ض    ط    ظ    ع    غ  
Other Languages
  1193 words used in the Holy Quran that start with "ف"  
(201) فنخرج
(202) فنذر
(203) فنردها
(204) فنزل
(205) فنسوا
(206) فنسي
(207) فنسيهم
(208) فنسيتها
(209) فنصف
(210) فنظل
(211) فنظر
(212) فنظرة
(213) فنعم
(214) فنعمل
(215) فنعما
(216) فهل
(217) فهم
(218) فهو
(219) فهي
(220) فهب
(221) فهدى
(222) فهديناهم
(223) فهذا
(224) فهزموهم
(225) فوفاه
(226) فوق
(227) فوقكم
(228) فوقه
(229) فوقهم
(230) فوقهن
(231) فوقها
(232) فوقاه
(233) فوقاهم
(234) فوقع
(235) فوكزه
(236) فول
(237) فولوا
(238) فوهب
(239) فويل
(240) فواق
(241) فواكه
(242) فواحدة
(243) فوت
(244) فوج
(245) فوجا
(246) فوجد
(247) فوجدناها
(248) فوجدا
(249) فورهم
(250) فورب
(251) فوربك
(252) فوزا
(253) فوسوس
(254) فوسطن
(255) في
(256) فيقول
(257) فيقولون
(258) فيقولوا
(259) فيقتل
(260) فيقتلون
(261) فيقسمان
(262) فيكم
(263) فيكون
(264) فيكيدوا
(265) فيكشف
(266) فيم
(267) فيمكث
(268) فيموتوا
(269) فيميلون
(270) فيما
(271) فيمت
(272) فيمسك
(273) فينقلبوا
(274) فينا
(275) فينبئكم
(276) فينبئهم
(277) فينتقم
(278) فينسخ
(279) فينظر
(280) فينظروا
(281) فيه
(282) فيهم
(283) فيهما
(284) فيهن
(285) فيها
(286) فيوفيهم
(287) فيومئذ
(288) فيوحي
(289) فيأتيهم
(290) فيأخذكم
(291) فيؤمنوا
(292) فيؤخذ
(293) فيئوس
(294) فيبسطه
(295) فيتبعون
(296) فيتعلمون
(297) فيجعله
(298) فيحفكم
(299) فيحل
(300) فيحلفون
  Previous    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next     (Total Pages = 12)

Free Dictionary for Mobile Phones