English to Arabic Translation

lux found in 22 words.
1.Luxلاكس
n. اللكس وحدة إضاءة
2.Luxateإخلع
v. خلع
3.Luxatedمخلوع
v. خلع
4.Luxatesيخلع
v. خلع
5.Luxatingالخلع
v. خلع
6.Luxationn. خلع
7.Luxeفخم
n. ترف
8.Luxembourgلوكسمبورغ
9.Luxesلكس - وحدة قياس شدة الضوء
n. اللكس وحدة إضاءة
10.Luxurianceالثراء، الوفرة
n. وفرة في النماء, التزخرفlux·u·ri·ance· || lʌk'ʃʊrɪəns /lʌg'zjʊər- ,ləg'ʒʊə-
11.Luxuriancyبثراء، بوفرة
12.Luxuriantفاخر
adj. وافر النماء, مترف, متسم بالترفlux'u·ri·ant || lʌk'ʃʊrɪənt /lʌg'zjʊər- ,ləg'ʒʊə-
13.Luxuriantlyبشكل مرفّه
14.Luxuriateتمتّع
v. حيي بترف وبذخ, تكاثر, توالدlux·u·ri·ate || lʌk'ʃʊrɪeɪt /lʌg'zjʊər- ,ləg'ʒʊə-
15.Luxuriatedمتمتّع
v. حيي بترف وبذخ, تكاثر, توالدlux·u·ri·ate || lʌk'ʃʊrɪeɪt /lʌg'zjʊər- ,ləg'ʒʊə-
16.Luxuriatesيتمتّع
v. حيي بترف وبذخ, تكاثر, توالدlux·u·ri·ate || lʌk'ʃʊrɪeɪt /lʌg'zjʊər- ,ləg'ʒʊə-
17.Luxuriatingالتمتّع
v. حيي بترف وبذخ, تكاثر, توالدlux·u·ri·ate || lʌk'ʃʊrɪeɪt /lʌg'zjʊər- ,ləg'ʒʊə-
18.Luxuriesالرفاهيات
n. ترف, رفاهية, كمالي, وسائل الترف, إسراف
19.Luxuriousفاخر
adj. فاخر, مترف, كمالي, وفير, مولع بالترف, فخم, شهوانيlux'u·ri·ous || lʌk'ʃʊrɪəs /lʌg'zjʊər- ,ləg'ʒʊə-
20.Luxuriouslyبترف
adv. عاش على نحو مترف, بتلذذ, بترف, بعظمة
21.Luxuriousnessالرفاهية
22.Luxuryالترف
n. ترف, رفاهية, كمالي, وسائل الترف, إسراف
lux found in 22 words.

English and Arabic Alphabets

Share Website

Download Arabic Dictionary for Mobile Phones

Download Arabic Dictionary on iPhone, iPad and Android Phones and Tablets.