Advertisement


  17374 words used in the Quran Transliteration  

  A    B    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    Q    R    S    T    U    W    Y    Z  
Other Languages

90 words used in the Quran Transliteration that start with "Z"

(1) ZaAAama(2) zaAAamta
(3) zaAAamtum(4) zaAAeemun
(5) zabadan(6) zabadun
(7) zabooran(8) zadahum
(9) zadathu(10) zadathum
(11) zadoohum(12) zadookum
(13) zafeerun(14) zagha
(15) zaghat(16) zaghati
(17) zaghoo(18) zahfan
(19) zahiqun(20) zahooqan
(21) zahrata(22) zajran
(23) zajratun(24) zaka
(25) zakariyya(26) zakatan
(27) zakatin(28) zakiyyan
(29) zakiyyatan(30) zakkaha
(31) zalaltum(32) zalaqan
(33) zalat(34) zalata
(35) zalzalata(36) zamhareeran
(37) zaneemin(38) zanin
(39) zaniyatan(40) zanjabeelan
(41) zaqqoomin(42) zarAAan
(43) zarAAin(44) zawalin
(45) zawjaha(46) zawjahu
(47) zawjaka(48) zawjan
(49) zawjani(50) zawjayni
(51) zawjiha(52) zawjin
(53) zawwajnakaha(54) zaydun
(55) zayghun(56) zaytoonatin
(57) zaytuha(58) zayyana
(59) zayyanna(60) zeenata
(61) zeenatahunna(62) zeenatakum
(63) zeenatan(64) zeenati
(65) zeenatihi(66) zeenatihinna
(67) zeenatu(68) zid
(69) zidnahum(70) zidnee
(71) ziltum(72) zilzalaha
(73) zilzalan(74) ziyadatun
(75) zubara(76) zuburan
(77) zuburi(78) zuhziha
(79) zujajatin(80) zukhrufa
(81) zukhrufaha(82) zukhrufin
(83) zulfa(84) zulfatan
(85) zulzilati(86) zumaran
(87) zurqan(88) zurtumu
(89) zuwwijat(90) Zuyyina
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones