English to Arabic Translation

tuber found in 12 words.
1.Tuberالدرنة النباتية
n. درنة, حدبة
2.Tubercleالدرنة
n. عجرة, حديبة, درينة
3.Tuberclesالدرنات
n. عجرة, حديبة, درينة
4.Tubercularدرني
adj. درني, سلي, مسلولtu·ber·cu·lar || tʊ'bɜrkjələ(r) /tjʊ'bɜːkjʊlə
5.Tuberculinالسّلّين - سائل معقّم
n. السلين
6.Tuberculosesn. مرض السلtu·ber·cu·lo·sis || tʊ'bɜrkjə'ləʊsɪs /tjʊ'bɜːkjʊ'ləʊsɪs
7.Tuberculosisالسلّ
n. مرض السلtu·ber·cu·lo·sis || tʊ'bɜrkjə'ləʊsɪs /tjʊ'bɜːkjʊ'ləʊsɪs
8.Tuberculousمسلول
adj. سلي, مسلولtu·ber·cu·lous || tʊ'bɜrkjələs /tjʊ'bɜːkjʊləs
9.Tuberoseتيوبروز - أعشاب مكسيكية
n. مسك الروم نبات
10.Tuberosesn. مسك الروم نبات
11.Tuberousدرني
12.Tubersالدرنات النباتية
n. درنة, حدبة
tuber found in 12 words.

English and Arabic Alphabets

Share Website

Download Arabic Dictionary for Mobile Phones

Download Arabic Dictionary on iPhone, iPad and Android Phones and Tablets.