Advertisement


  6491 words used in Mohsin Khan Translation of Quran  

  1    7    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z  
Other Languages

41 words used in the Mohsin Khan Translation of Quran that start with "Q"

(1) Qabil-Abel(2) Qabiluhu
(3) Qadar(4) Qaf
(5) Qainuqa(6) Qanitun
(7) Qari'ah(8) Qarin
(9) Qarun(10) Qasirat-at-Tarf
(11) Qasirat-ut-Tarf(12) Qasitun
(13) Qiblah(14) Qintar
(15) Qisas(16) Qitmir
(17) Qittana(18) quails
(19) quake(20) qualities
(21) quality(22) quantity
(23) quarreling(24) quarrelsome
(25) question(26) questioned
(27) questioner(28) questioning
(29) questions(30) Quick
(31) quick-passing(32) quickly
(33) quiet(34) quietly
(35) quite(36) quoted
(37) Qur'an(38) Qur'an's
(39) Quraish(40) Quraish-pagans
(41) Qurtubi
World Prayer Times
Free Dictionary for Mobile Phones